Rivian, Olduğu Yerde Tank Gibi Dönebilen Elektrikli Pikabı R1T’nin Gecikeceğini Açıkladı

Tesla’n?n rakibi olabilecek konumda say?labilecek elektrikli otomobil üreticisi Rivian, elektrikli pikab? R1T’nin piyasaya ç?k???n?n birkaç ay gecikece?ini aç?klad?. R1T’nin en dikkat çeken özelli?i, bir tank gibi oldu?u yerde dönebiliyor olmas?.