Roket Motoru Takılan Tesla Roadster’in Normal Roadster ile Kapışması Simüle Edildi [Video]

Slav Popovski isimli bir mühendis, Tesla’n?n 1,1 saniyede 100 km/sa h?za ula?an SpaceX paketli Roadster modeli ile normal Roadster’i veriler üzerinde kar??la?t?rd? ve bir simülasyon olu?turdu. SpaceX’in roketlerindeki iti? sistemini yaln?zca 1 saniyeli?ine aktif eden mühendis, bu 1 saniyenin bile SpaceX Roadster’i nas?l “uçurdu?unu” gözler önüne serdi.