RTÜK Başkanı, Lisans Alan Spotify’a İlk Günden ‘Ayarı’ Verdi: Yasalarımıza Uymak Zorundalar

RTÜK Ba?kan? Ebubekir ?ahin, Spotify’?n Türkiye’de ald??? 10 y?ll?k lisans? ile ilgili baz? aç?klamalarda bulundu. Verilen lisansla Spotify’?n Türkiye’deki kanunlara göre hareket edece?ini söyleyen ?ahin, gerekti?i durumlarda RTÜK’ün devreye girmekten çekinmeyece?ini söyledi.