RTÜK, Spotify’ın 10 Yıl Boyunca Geçerli Olacak Lisans Başvurusunu Onayladı

RTÜK, Spotify’?n iste?e ba?l? yay?nc?l?k lisans?n? onaylad?. Böylelikle dünyan?n en popüler çevrimiçi müzik platformu, Türkiye’deki faaliyetlerine 10 y?l boyunca sorunsuz devam edecek.