Ruslardan Elon Musk’a Diss: Mars Planları Peri Masalından Başka Bir Şey Değil

Rus uzay ajans? ROSCOSMOS’un ba??ndaki Dmitry Rogozin, Elon Musk’?n Mars planlar? hakk?nda sert ele?tirilerde bulundu. Rogozin, teknoloji camias?ndaki herkesin bunun bir absürtlükten ibaret oldu?unu bildi?ini de söyledi.