Sabit Telefonlarla Sesli ve Görüntülü Görüşmemizi Sağlayan VoIP Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Gelenek telefon sistemini ortadan kald?ran bir teknoloji olan VoIP, daha çok kurumsal i?letmeler taraf?ndan kullan?l?yor. VoIP nedir, ne i?e yarar, nas?l çal???r gibi sorular?n yan?t?n? ö?renerek internet üzerinden çok daha uygun fiyata sabit telefon görü?meleri yapabilirsiniz. Detaylara gelin daha yak?ndan bakal?m.