Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Normal Hayata Dönebileceğimiz Tarihi Açıkladı

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, normal hayata dönü?le ilgili yeni aç?klamalarda bulundu. Sürü ba????kl???n?n sa?lanmas?nda eylül ay?n? i?aret eden Koca, bu tarihte maskelerin ç?kabilece?ini bildirdi. E?itimin de eskisi gibi devam etmesinin umut edildi?ini ifade eden Sa?l?k Bakan?, a??lama çal??malar?yla da ilgili önemli aç?klamalar yapt?.