Sağlık Bakanı Koca: Sağlık Çalışanlarının Eşlerini Aşılamaya Başlıyoruz

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, a?? program?ndaki geli?melere ili?kin aç?klamalarda bulundu. Koca, programda yeni bir kademeye geçildi?ini aç?klad? ve sa?l?k çal??anlar?n?n e?lerinin bu kapsamda randevu almaya yar?ndan itibaren ba?layabileceklerini bildirdi.