Sağlık Bakanlığı, BioNTech Aşısıyla İlgili Aydın’ı Pilot İl Olarak Belirlediği Bir Çalışma Başlatıyor

Sa?l?k Bakanl???, BioNTech a??s?n?n a?? dolaplar?nda bir ay süreyle saklanabilece?inin aç?klanmas?n?n ard?ndan a??lama çal??malar?na aile hekimlerini de dahil etmeye karar verdi. Söz konusu uygulama için Ayd?n, pilot ile olarak seçildi.