Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi Rehberi’ni Güncelledi: Aşı Olmuş Temaslılara Karantina Geldi

Sa?l?k Bakanl???, temasl? ki?ilerin takibine ve karantina detaylar?na yönelik bilgilerin yer ald??? ‘Temasl? Takibi Rehberi’ni güncelledi. Varyant virüslerin yay?l?m?n? engellemek için yap?lan güncellemede yak?n temasl?lar?n karantina süresi art?r?ld?, a?? olmu? temasl?lara da karantina uygulamas? getirildi.