Samsung, 4 Kat Uzun Ömür Vaadeden Kurumsal SSD’sini Duyurdu

Samsung, 2 TB ve 4 TB depolama alan? seçeneklerine sahip, kurumsal mü?terilerine yönelik geli?tirdi?i yeni SSD’sini tan?tt?. ?irketin yapm?? oldu?u aç?klamaya göre göre ZNS teknolojisine sahip yeni SSD, önceki modellere göre 4 kat daha uzun ömürlü.