Samsung Galaxy Z Flip 3’ün Cırt Cırtlı Cüzdanı Andıran ‘Adidas Edition’ Konsepti

Giuseppe Spinelli isimli bir grafik tasar?mc?, Samsung’un yakla?makta olan katlanabilir ekranl? telefonu Galaxy Z Flip 3 için özel bir konsept tasar?m olu?turdu. Olu?turulan bu konsept tasar?m, ünlü sporcu giyim ma?azas? Adidas ile yap?labilecek olas? bir i? birli?inin ne gibi bir sonuç do?urabilece?ini gösteriyor.