Samsung, iPhone 12 Pro Max’i Yerden Yere Vurduğu Bir Reklam Filmi Yayınladı

Samsung, Galaxy S21 Ultra için iki yeni reklam filmi yay?nlad? ve cihaz?n en büyük rakibi olan iPhone 12 Pro Max’i yerden yere vurdu. Reklam filmleri Galaxy S21 Ultra’n?n sadece “iyi” özelliklerini öne ç?kard???ndan kar??la?t?rman?n ne kadar adil oldu?u tart??maya aç?k bir konu.