Samsung’un Kelebek Gibi Katlanan Akıllı Telefon Konsepti Ortaya Çıktı

Nisan 2019 tarihli yeni bir patent, Samsung’un yeni katlanabilir ak?ll? telefon formunu ortaya ç?kard?. Buna göre Samsung, iki yandan katlanabilen yeni bir katlanabilir ak?ll? telefon tasar?m? üzerinde çal???yor. Üstelik Samsung’un yeni katlanabilir ak?ll? telefonunda S-Pen de bulunuyor.