Samsung’un Şimdi de Tekirdağ’a Yatırımda Bulunacağı İddia Edildi

Dünya.com taraf?ndan aktar?lan bilgilere göre Samsung, Rönesans Holding ile birlikte Türkiye’de bir yat?r?m daha gerçekle?tirecek. Söz konusu yat?r?m?n Tekirda?’a ba?l? Kapakl? OSB’de olaca?? ifade ediliyor.