Sanal Disk Olarak Kullanabileceğiniz Daemon Tools Alternatifi 7 Program

Bilgisayar?n?za bir CD ya da DVD takmak yerine buradaki dosyalara bir sanal disk üzerinden ula?man?z? sa?layan Daemon Tools program? bu konuda oldukça ba?ar?l?. Ancak bu program yerine kullanabilece?iniz pek çok farkl? alternatif de bulunuyor. Sanal disk olu?turman?z? sa?layan Daemon Tools benzeri en iyi programlar? listeledik.