Scofield Bunu Beğendi: Efsane Dizi Prison Break’i Daha Değerli Kılan 10 İlginç Detay

Amerikan hapishaneleri hakk?nda bildi?imiz her ?eyi ö?rendi?imiz ve ço?u ki?inin izledi?i ilk yabanc? dizi olan unutulamaz Prison Break dizisi, y?llar önce final yapm?? olmas?na ra?men hala dünya çap?nda büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizinin en s?k? hayranlar?n?n bile pek ço?unu bilmedi?i, Prison Break hakk?ndaki enteresan detaylar? anlatt?k.