Sedat Peker, Videolarının YouTube, Twitter ve Instagram’dan Neden Silinmediğini Açıkladı

Son dönemlerde ard? ard?na yay?nlad??? ve büyük tart??malar yaratan videolar?yla gözleri üzerine toplayan Sedat Peker, hesaplar?n?n neden kapat?lmad???n? ve videolar?n?n neden platformlardan kald?r?lmad???n? aç?klad?.