Sessiz Bir Yer 2 & Space Jam: Yeni Efsane Dahil Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

K?s?tlamalar?n kalkmas?yla birlikte sinema salonlar? yava? yava? dolmaya ba?lad?. Uzun zamand?r kapal? kalan beyaz perdelerin aç?lmas?n?n ard?ndan yeni filmler bir bir vizyona giriyor. Biz de bu hafta vizyona girecek yeni filmleri k?sa özetleriyle birlikte sizlerle paya?mak istedik.