Sevdiğiniz Dizi ve Filmlerde Geçen İngilizce Kelimeleri Öğrenmenizi Sağlayan Uygulama: Skeebdo

Skeebdo, 200 binden fazla film ve dizi aras?ndan diledi?inizi seçip bu yap?mlarda geçen kelimeleri son derece basit bir ?ekilde ö?renmenizi sa?lar. 40 bine yak?n kelime ve deyim ö?retmeyi hedefleyen uygulama, kelimelerin telaffuzunu ve ne anlama geldiklerini ö?rettikten sonra kullan?c?lar?n?, seviye atlayabilmeleri için minik bir teste tabi tutuyor.