Seyahat İzin Belgesi Almak İsteyen Vatandaşlar, e-Devlet ile Alo 199’u Çökertti

Tam kapanma döneminde ya?ad?klar? ?ehirleri de?i?tirmek isteyen vatanda?lar, e-Devlet’teki ilgili hizmet ve Alo 199 arac?l???yla seyahat izin talebi almaya ba?lad?lar. Ancak bu i? o kadar ç???r?ndan ç?kt? ki hem e-Devlet hem de Alo 199 çöktü. Hizmetlere ula?mak saatlerdir imkans?z.