Sigara İçenlerin Koronavirüse Yakalanma Riskinin Daha Düşük Olduğunu İddia Eden Makale Geri Çekildi

Geçti?imiz y?l yay?mlanan ve sigara içenlerin, sigara içmeyenlere k?yasla COVID-19’a yakalanma riskinin daha dü?ük oldu?unu iddia eden bilimsel makale geri çekildi. Makalenin yay?mland??? dergiden yap?lan aç?klamada, yazarlardan ikisinin tütün endüstrisiyle ba?lant?s? oldu?unun tespit edildi?i bildirildi.