Şimdiye Kadarki En Büyük Karanlık Madde Haritası Yayınlandı

Bilim insanlar?, 100 milyon galaksiden elde edilen verileri yapay zeka ile analiz ederek ?imdiye kadarki en büyük karanl?k madde haritas?n? olu?turdular. Harita, evrenin i?leyi?i ile ilgili mevcut teorileri desteklemi? durumda.