Sinema Salonlarının 24 Saat Bile Geçmeden Yeniden Kapatılması Kararına Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

?çi?leri Bakanl???, gece yar?s? yay?nlad??? genelgeyle sinema salonlar?n?n aç?ld???n? duyururken geçti?imiz saatlerdeyse kapand???na dair yeni bir genelge yay?nlad?. Bu durum, sosyal medya kullan?c?lar?n?n gündemine hemen oturdu.