Şirketlere Kur ve Altın Korumalı TL Mevduat Hesapları İçin Teşvik: Vergiden Muaf Olacaklar

Kur korumal? TL mevduat hesaplar?na para yat?ran kurum ve ?irketlerle ilgili yeni bir karar al?nd?. Karara göre vadenin son 3 ay?ndaki kazançtan herhangi bir vergilendirme yap?lmayacak. ??te Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görü?ülerek kabul edilen teklifin detaylar?…