Sizi Bilgi ve Kültür Yolculuğuna Çıkaracak İTÜ EMK Optimum Dergisi’nin Yeni Sayısı Bugün Çıktı

?stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli?i Kulübü’ne ba?l? olarak her y?l üç say?yla okuyucularla bulu?an Optimum Dergisi’nin bu y?lki son say?s? ç?kt?. ‘Popüler’ temal? y?l?n üçüncü say?s?, kültür-sanat, spor, gezi temal? içeriklere ve günümüz dünyas?na bak?? aç?n?z? de?i?tirecek incelemelere ev sahipli?i yap?yor.