Sizi Windows Uzmanı Yapacak 200 Klavye Kısayolu

Windows üzerinde efsanele?mi? baz? bilgisayar k?sayol tu?lar? vard?r. ALT + TAB ve CTRL + ALT + F4 bu k?sayollardan baz?lar?. Ancak yaz?m?zda bulunan k?sayollar, hangi Windows hizmetini kullan?yor olursan?z olun, büyük ölçüde h?z kazanman?z? sa?layacak cinsten.