Smart, Şirinliğe Veda Edeceği İlk SUV Modelinin Taslak Çizimlerini Paylaştı

Günümüzde ?irin, küçük ve e?lenceli tasar?ml? otomobilleriyle kullan?c?lar?na hitap eden Smart, yak?nda bunu de?i?tirecek ilk SUV modelinin taslak çizimlerini payla?t?. Çizimler, Daimler AG’nin ba? tasar?mc?s? taraf?ndan yap?ld?.