Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Çalışanlar, e-Başvuru Üzerinden Belge Almak Zorundalar [Cezası Var]

29 Nisan?da ba?lay?p 17 May?s?ta bitecek olan tam kapanma sürecinde çal??anlar?n izin alma süreçleriyle ilgili yeni bir bildiri geldi. ?çi?leri Bakanl????n?n genelgesine göre ta??mas? zorunlu tutulacak görev izin belgeleri, e-Ba?vuru sistemi üzerinden al?nabilecek. Cenaze sahiplerinin ise art?k ölüm belgesi almas? gerekmeyecek.