Sony, Uncharted 4’ün PC Sürümünün Geleceğini Ağzından Kaçırdı

Sony, Invester Relations adl? yat?r?mc?lar?yla gerçekle?tirdi?i etkinlikte PC sürümünün gelece?i oyunlar? payla?t?. Sunumdan al?nan baz? görüntüler, internete s?zd?r?l?nca PC için planlanan oyunlar?n aras?nda Uncharted 4’ün oldu?u ortaya ç?kt?.