Sony’nin PlayStation 5 Tasarımını “Yenileyeceği” Söyleniyor (Performansı Düşebilir)

Ortaya ç?kan yeni söylentilere göre Sony, PlayStation 5’in tasar?m?n? “yenilemeyi” dü?ünüyor. Bu yenili?in ard?ndan PS5’in 5 nm CPU’su yerini 6 nm CPU’ya b?rakacak. ?u an için bu yenili?in PS5’e etkisi hakk?nda detayl? bir bilgi bulunmasa da küçük de olsa bir performans kayb? ya?anma ihtimali bulunuyor.