Sosyal Medya Fenomeni Meriç İzgi’nin 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

?çeriklerinin bir parças? olan maymuna el koymaya gelen memura sald?rd??? ve hakaret etti?i gerekçesiyle hakk?nda soru?turma ba?lat?lan sosyal medya fenomeni Meriç ?zgi’nin 2 y?ldan 5 y?la kadar hapsi isteniyor.