Sosyal Medya Kullanıcılarının “Bu Nasıl Kapanma ki” Diyerek Yaptığı Paylaşımlar

Pek çok merkezi bölgede düne k?yasla daha büyük yo?unluklar olu?mas?, 17 gün sürecek kapanma sürecine istinaden Twitter’da “Bu Nas?l Kapanma ki” etiketinin gündem haline gelmesini sa?lad?. ??te sosyal medya kullan?c?lar?n?n konuyla ilgili payla??mlar?.