Sosyal Medyada Gördüğünüz Bilgileri Teyit Etmenin Yolları

Sosyal medya platformlar? yaln?zca e?lence arac? de?il, art?k pek çok ki?inin ana bilgi kayna?? haline geldi. Ancak bu bilgilerin yanl?? olma olas?l??? da bir hayli yüksek. Peki, sosyal medyada gördü?ümüz haberleri nas?l teyit ederiz? Bilgi kirlili?inden uzakla?mak için dikkat etmeniz gereken baz? önemli noktalar var.