SpaceX’in Yeni Hedefi: Starship, Teksas’tan Fırlatılıp Hawai’ye İndirilecek

SpaceX’in Starship roketi ile ilgili bir sonraki plan? aç??a ç?kt?. SpaceX’in FCC’ye yapm?? oldu?u ba?vuruya göre ?irket, Starship’i bir Super Heavy ile Teksas’tan yörüngeye f?rlatt?ktan sonra Hawai aç?klar?nda bir yere indirmeye çal??acak.