Spotify Aile Paketi’ne ABD’de Zam Geldi: Sırada Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Var

Spotify, ABD’deki “Aile” paketi kullan?c?lar?na zam yapt???n? aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre kullan?c?lar, bu abonelik paketine 30 Nisan itibar?yla 1 dolar pahal?ya sahip olacaklar. ?irket yetkilileri, Avrupa Birli?i ülkeleri ile ?ngiltere’de de zam yap?laca??n? aç?klarken, bu durumun Türkiye’yi de etkileyece?ini söylemek gerek.