Spotify Şarkıları Artık Facebook Uygulamasında Dinlenebiliyor (Türkiye’ye Yok)

Facebook, Spotify ?ark?lar?n?n Facebook mobil uygulamas? içinde dinlenebilmesini mümkün k?lan özelli?ini yay?nlad?. Ancak söz konusu özellik ?u an için Türkiye’de kullan?lam?yor.