Starlink Uydularının Türkiye’de Hangi Şehirde, Saat Kaçta Görüneceğini Gösteren Site

Ne oldu?unuzu bilmiyorsan?z Starlink uydular?n? bir UFO zannedebilirsiniz. Ancak ne oldu?unu biliyorsan?z bilakis gökyüzüne bak?p onlar? görmek de isteyebilirsiniz. E?er böyle bir iste?iniz varsa bir web site, Starlink uydular?n?n bulundu?unuz konumdan ne zaman görülebilece?ini gösteriyor.