Steam Deck Karaborsacıları Ön Sipariş Haklarını Fahiş Fiyatlardan Satmaya Başladı

Valve’in yak?n zamanda önce ön sipari?e açt??? Steam Deck konsolu için k?sa sürede azami ba?vuru süresine ula??lm??t?. Erken davranan baz? kullan?c?lar elde ettikleri ön sipari? haklar?n? internette satmaya ba?lad?.