Steam’deki Bazı Hesapların 25 Bin Civarında Oyuna Sahip Olduğu Açığa Çıktı

Yay?nlad??? son beta sürüm ile ilgili güncelleme notlar? payla?an Steam geli?tiricileri, platformlardaki baz? hesaplarda 25 bin civar?nda oyun oldu?unu duyurdu. Bu hesaplar?n kimlere ait oldu?u bilinmezken, hesaplar?n ne amaçla kullan?ld??? ve hangi oyunlar?n bulundu?u da bilinmiyor.