Subway Surfers Oyunu İçin ‘Tren Garında Hayatını Kaybeden Bir Çocuktan’ mı İlham Alındı?

Mobil oyun dünyas?n?n en önemli demirba?lar?ndan biri olan ve neredeyse her y?l uygulama ma?azalar?nda en popüler oyun olarak gösterilen, sonsuz ko?u oyunu Subway Surfers arkas?nda trajik bir hikaye mi gizliyor? Bir internet fenomenine dönü?en Subway Surfers hikayesi ile ilgili gerçeklere yak?ndan bakal?m.