T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Toplam 65 Bin TL Ödüllü ‘Oyun Geliştirme Yarışması’ Başlıyor

T.C. Ula?t?rma ve Altyap? Bakanl???’n?n toplam 65 bin TL ödüllü ‘Oyun Geli?tirme Yar??mas?’ 30 Temmuz’da ba?l?yor. 16-25 ya? aras? oyun geli?tirmeye merakl? ö?rencilerin kat?labilece?i yar??ma için son ba?vuru tarihi 25 Temmuz 2021.