Tahminlere Göre Türkiye’de COVID-19’dan Dolayı Ölenlerin Sayısı Eylül 2021’de Kaç Olacak?

Sa?l?k Ölçüm ve De?erlendirme Enstitüsü; mevcut durumun devam etmesi, kötüye gitmesi ya da tedbirlerin artmas? halinde COVID-19 kaynakl? ölümlerin 1 Eylül tarihinde ne durumda olabilece?ini aç?klad?.