Tam Kapanma Döneminde Azalacak Mutluluk Hormonu ‘Dopamin’ Seviyenizi Nasıl Artırabilirsiniz?

19 günlük kapanma döneminin ba?lamas?yla birlikte hepimizi biraz can s?k?c? bir dönem bekliyor. 4 duvar aras?na kapanmam?za ra?men yine de üretken ve ne?eli olmam?z gereken ?u günlerde, mutlu olmam?zda büyük rol oynayan dopamin seviyesini do?al yollarla art?rman?n yollar?n? ara?t?rd?k.