Tam Kapanma Döneminde Hangi İş Yerleri Açık ve Kapalı Olacak?

Türkiye, dün ak?am itibar?yla hükümetin “tam kapanma” olarak isimlendirdi?i yeni bir döneme girdi. Bu dönemde baz? vatanda?lar evlerinde kalacak, baz?lar? ise çal??maya devam edecek. Peki bu süreçte hangi i? yerleri aç?k, hangileri kapal? olacak?