Tarih Bunu da Gördü #1: Fransız Devrimi’nin Zıvanadan Çıkmanın Tanımı Olan Figürü: Robespierre

Tarih sahnesi binlerce y?l boyunca pek çok insan? a??rlad?. Bu ki?ilerden baz?lar? krallar, kahramanlar, efsaneler olarak an?ld?. Robespierre ise pek de iyi hat?rlanan bir karakter olamad?.