TBMM’ye 18 Yaşından Küçükler İçin Bireysel Emeklilik Getirilmesi Önerildi

18 ya? alt? genç ve çocuklar?n da bireysel emeklilik sistemine al?nmas?n? kapsayan bir kanun teklifi, TBMM Ba?kanl???’na sunuldu. Öneri kabul edilirse, bugün milyonlarca vatanda??n faydaland??? bireysel emeklilik paketleri, genç ve çocuklar için de veli ya da vasi arac?l???yla ba?lat?labilecek.