TCL, Türkiye’de Akıllı Telefon Üretimine Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank’?n aç?klamalar?na göre TCL, Tekirda?’da ak?ll? telefon üretimine ba?lad?. Firma hakk?nda aç?klamalar yapan Varank, di?er global firmalara da Türkiye’de yapacaklar? üretimin, kendileri için bir avantaj olaca??n? vurgulad?.