Teknoloji Dünyasını Sarsan Çip Krizi Gündelik Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Otomotiv sektöründe h?zla artan etkisi ile gündemi me?gul eden çip krizi, uzmanlara göre pek çok sektörü zorda b?rak?yor. Bu da çip krizini gündelik hayat?m?z? da etkileyen büyük ve küresel bir krize dönü?türüyor.