Teknolojik Cihazlarda Gördüğümüz ‘İnç’ Nedir, Neye Göre Hesaplanıyor?

Sanki her ?ey çok kolaym?? gibi bir de uzunluk ölçüm karma?as? ya?amam?za neden olan inç ölçü birimi, Birle?ik Krall?k ülkelerinde ve ABD gibi eski sömürge ülkelerde kullan?l?yor. Peki; tam olarak inç nedir, neye göre hesaplan?r? ?nç tarihçesi son derece s?ra d??? detaylara sahip, gelin yak?ndan bakal?m.